UKP Ruda Śląska - klub pływacki

Pływanie dla innych jest zabawą i rekreacją - dla nas jest pasją

 

Ruda Śląska, dnia 14.03.2018 r.

 

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

Członków Uczniowskiego Klubu Pływackiego Ruda Śląska

w dniu 14 marca 2018 roku

 

 

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2017.

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu Klubu w roku 2017.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego Klubu za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2017.

9. Wybór nowego Zarządu UKP Ruda Śląska.

10. Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie:

• zmiana statutu Uczniowskiego Klubu Pływackiego Ruda Śląska – zgodnie z projektem

12. Wolne wnioski i dyskusja.

13. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

 

UKP RUDA ŚLĄSKA

 

- Aktualności

- Informacje

- Kadra

- Galeria

- Kontakt

ZAWODY

 

- Kalendarz imprez PZP

- Kalendarz imprez UKP

- Wyniki UKP