Współfinansowanie

Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska informuje, iż działalność Klubu jest współfinansowana ze środków  Miasta Ruda Śląska na podstawie umowy nr UM/229/EK/25/DOT-W/2022 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2022 poprzez uczestnictwo w  zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego” w wysokości 25 000 zł.