Współfinansowanie

Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska informuje, iż działalność Klubu jest współfinansowana ze środków  Miasta Ruda Śląska na podstawie umowy nr UM/218/EK/57/DOT-W/2019 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2019 poprzez uczestnictwo w  zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego – sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, nauka i popularyzowanie pływania jako formy aktywności ruchowej” w wysokości 36 000 zł.