UKP Ruda Śląska - klub pływacki

Pływanie dla innych jest zabawą i rekreacją - dla nas jest pasją

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

ZAWODNIKOM UKP „RUDA ŚLĄSKA”

 

 

1. Stypendia dla zawodników UKP Ruda Śląska, mogą być przyznawane za osiągnięcia sportowe, o które będzie wnioskował trener. W zależności od posiadanych środków finansowych w danym roku kalendarzowym.

Przewiduje się dwukrotne wypłacanie stypendium :

 za wyniki uzyskane w okresie styczeń – czerwiec,

 za wyniki uzyskane w okresie lipiec – grudzień.

2. Warunkiem przyznania stypendium sportowego jest zawarcie przez zawodnika obowiązującego w klubie kontraktu oraz uzyskanie jednego z następujących wyników w rywalizacji zawodniczej:

- awans do finału A lub B w zawodach rangi Mistrzostw Polski,

- zajęcie miejsc I – III w zawodach rangi Mistrzostw Śląska w rywalizacji indywidualnej,

- zajęcie miejsc I – III w zawodach Ligi Klubów Śląskich w rywalizacji indywidualnej,

- uzyskanie klasy sportowej o 2 lata wyższej od swojego rocznika.

3. W przypadku braku zawodników UKP Ruda Śląska, którzy spełnią kryteria wskazane w pkt. 2, bądź nie wykorzystania wszystkich środków finansowych wobec zawodników wypełniających kryteria określone w pkt. 2, warunkiem przyznania stypendium sportowego będą medale zdobyte w innych zawodach niż wymieniono w pkt. 2  lit. a, b, c, d,  tj. zawodach, mitingach pływackich, na których reprezentowali klub. Głównym czynnikiem decydującym o przyznaniu stypendium będzie liczba zdobytych medali.

4. Wysokość przyznanego stypendium będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych, jednakże kwota nie może być mniejsza niż 100 złotych.

5. Zawodnik, aby otrzymać stypendium zobowiązany jest do: godnego reprezentowania klubu na zawodach oraz w życiu codziennym, uczestniczenia w treningach i realizacji programu treningowego określonego przez trenera, prowadzenia zdrowego trybu życia, braku zaległości w opłacaniu składek.

6. Zarząd Klubu może przyznać również wyróżnienie dla zawodników UKP Ruda Śląska, które może być zrealizowane w formie finansowej lub rzeczowej. O wyróżnienia bezpośrednio do Zarządu Klubu będzie wnioskował trener z pisemnym uzasadnieniem oraz przedstawieniem szczególny osiągnięć wskazanego zawodnika.

7. Przyznanie zawodnikom stypendium sportowego oraz wyróżnień będzie odbywało się w drodze uchwały Zarządu Klubu.

 

Za Zarząd:

Piotr Staniszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Czerczak – V-ce Prezes Zarządu

 

Ruda Śląska 2016

 

 

UKP RUDA ŚLĄSKA

 

- Aktualności

- Informacje

- Kadra

- Galeria

- Kontakt

ZAWODY

 

- Kalendarz imprez PZP

- Kalendarz imprez UKP

- Wyniki UKP