Składka

Składka członkowska w roku szkolnym 2021/2022:

– wpisowe 100,- zł / jednorazowo
– nauka/doskonalenie pływania 1 raz w tygodniu 100,- zł / miesiąc
– nauka/doskonalenie pływania 2 razy w tygodniu 120,- zł / miesiąc
– nauka/doskonalenie pływania 3 razy w tygodniu 150,- zł / miesiąc
– nauka pływania w brodziku 1 raz w tygodniu 100,- zł / miesiąc
– nauka pływania w brodziku 2 razy w tygodniu 120,- zł / miesiąc
– trening sportowy bez limitu godzinowego 150,-zł / miesiąc
– opłata członkowska rodzica – 10,- zł / miesiąc

Składka płatna do 10-tego każdego miesiąca.
Nieobecność Uczestnika na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej.

Zniżki
– 2 rodzeństwa -20%
– 3 rodzeństwa -30%

Składki należy wpłacać na konto:

ING BANK ŚLĄSKI 78 1050 1243 1000 0023 5900 8485

tytuł przelewu: Składka członkowska, imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który jest dokonana wpłata