RODO

SZANOWNI PAŃSTWO / SZANOWNI INTERNAUCI / SZANOWNI RODZICE

 W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Państwu kilka informacji.

 Państwa prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, aby mieli Państwo poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, że Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Chryzantem 10 ( w skrócie UKP Ruda Śląska) zachowując najwyższą staranność, zagwarantuje by wszelkie powierzone nam dane i informacje były przetwarzane zgodnie z prawem i chronione przed nadużyciami. Przekazujemy Państwu poniższe informacje, ponieważ chcemy także, aby Państwo wiedzieli w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informacje o Państwa aktywności w sieci oraz poinformować, na jakich zasadach będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku w związku z wejściem w życie nowych przepisów.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uczniowski Klub Pływacki Ruda Śląska

z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Chryzantem 10.

Jakie dane oraz dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane zawarte w Deklaracji Członkowskiej przetwarzane są przez nas w celu realizacji zapisów statutowych takich jak wyjazdy na zawody, obozy sportowe, ubezpieczenia.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Dane będą przetwarzane na czas bycia członkiem UKP Ruda Śląska.

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo przeniesienia danych. Mogą Państwo również domagać się ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także w wypadku udzielenia zgody wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Kto ma dostęp do Państwa danych, komu dane powierzamy?

– osoby upoważnione przez UKP Ruda Śląska – Zarząd oraz trenerzy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

– podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych: Polski Związek Pływacki, Okręgowe Związki Pływackie, Organizatorzy Zawodów  Pływackich, w których UKP Ruda Śląska bierze udział, a także podmiot obsługujący i utrzymujący naszą stronę internetową.

Nigdy nie sprzedajemy Państwa danych ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Gdzie można złożyć skargę w związku z naruszeniem Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.