Zarząd UKP

Prezes Zarządu – Piotr Staniszewski

Wiceprezes Zarządu – Tomasz Kubecki

Sekretarz Zarządu – Marek Brachman

Członek Zarządu