Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu UKP Ruda Śląska – 2024

OGŁOSZENIE

Zarząd Uczniowskiego Klubu Pływackiego Ruda Śląska zgodnie z § 16 Statutu zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu UKP Ruda Śląska.

I termin – 18 czerwca 2024 r. godzina 18:30

II – termin – 18 czerwca 2024 r. godzina 18:45

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 30 Ruda Śląska, ul. Chryzantem 10

Porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2023.
 6. Przedstawienie propozycji zmian dotyczących opłat członkowskich na kolejne sezony.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego Klubu za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.
 9. Wolne wnioski i dyskusja.
 10. Głosowanie nad Uchwałami i Wnioskami.
 11. Zamknięcie Walnego Zebrania.
Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.