Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu UKP Ruda Śląska

Zarząd Uczniowskiego Klubu Pływackiego Ruda Śląska zgodnie z § 16 Statutu zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu UKP Ruda Śląska.

I termin – 22 czerwca 2023 r. godzina 18:15
II termin – 22 czerwca 2023 r. godzina 18:30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 30 Ruda Śląska, ul. Chryzantem 10

Porządek obrad
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego Klubu za
rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Głosowanie nad Uchwałami i Wnioskami
10. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.