Podsumowanie Walnego Zebrania Członków

W dniu 05.09.2022 odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu UKP Ruda Śląska. Podczas zebrania udzielono absolutorium Zarządowi kończącemu kadencję, wybrano nowy skład Zarządu:

  • Piotr Staniszewski
  • Agata Fojt
  • Igor Wróbel

oraz Komisji Rewizyjnej:

  • Tomasz Wejwer
  • Grzegorz Banach

Dziękujemy za wkład w dotychczasową pracę Panom: Tomaszowi Kubeckiemu oraz Markowi Brachmanowi, oraz składamy podziękowanie za włączenie się do pracy na rzecz Klubu.
UKP RUDA ŚLĄSKA

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.