WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Porządek obrad

1.         Otwarcie Walnego Zebrania.

2.         Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3.         Przyjęcie porządku obrad.

4.         Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.

5.         Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za rok 2021.

6.         Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania finansowego Klubu za rok 2021.

7.         Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.

8.         Wybór nowego Zarządu UKP Ruda Śląska.

9.         Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej.

10.         Podjęcie uchwały w sprawie:

·       zmiana statutu Uczniowskiego Klubu Pływackiego Ruda Śląska – zgodnie z projektem

11.         Wolne wnioski i dyskusja.

12.         Zamknięcie Walnego Zebrania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.